sábado, 4 de junio de 2011

Aumentan os expedientes no Valedor do Pobo pedindo os celadores para o Barbanza


Segundo o publicado hoxe no xornal A Voz de Galicia, neste ano aumentaron os expedientes dirixidos á oficina do Valedor do Pobo, enviados para pedir a dotación de celadores para o Hospital Comarcal. Polo momento a Consellería non se ha pronunciado ó respeto. Temos que ter en contra que neste intre chegaron o noso centro profesionais, por mor do concurso de traslados do Sergas e do Proceso de Oposición, que acadaron aquí os seus destinos, e están sendo discriminados pola administración ó carecer o centro desta categoría, facendo que as auxiliares de enfermería e outros profesionais fagan estas funcións.


Recordar que xa o Valedor, Dn Benigno López no seu informe dicía "O Valedor do Pobo, publica no seu boletín oficial de Marzo de 2010 á recomendación que lle fai á Consellería de Sanidade para que dote de celadores a este centro, informándolle de que recibiu a día de hoxe varias queixas do personal que reflexan a situación actual, estas queixas fan
referencia á carencia de celadores no Hospital do Barbanza, o que
provoca, segundo membros do persoal deste, que os auxiliar de
enfermaría e servizos xerais se vexan obrigados a asumir as funcións de
trasladar os pacientes ás probas, de entregar documentación ou recibir
material, entre outras,así como as propias da categoría."

Multiplicación dos expedientes no Valedor, pedindo os celadores para Barbanza

Noticias publicadas con anterioridade sobre o tema

Queixas sobre a falta de celadores

No hay comentarios:

Publicar un comentario